Vďaka podpore darcov mohlo v predvianočnom období 2019 absolvovať rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre už 20 pacientov – 13 dospelých pacientov z domovov sociálnych služieb a 7 detí z náhradnej rodinnej starostlivosti. ĎAKUJEME! Veríme, že aj tento rok spolu zabojujeme o ich zdravie.

PRÍKLADY POMOCI

Neurorehabilitácia pomáha Silvii byť samostatnejšou

Keď bola Silvia v treťom ročníku gymnázia, túžila sa stať učiteľkou. Nádor na mozgu jej však skrížil plány. Dnes žije v domove sociálnych služieb 400 km od rodiny, ktorá sa o ňu nemôže postarať. Neurorehabilitácia pomáha Silvii byť samostatnejšou a dáva jej nové perspektívy.

Oliver je bývalý vojak

Oliver je bývalý vojak, rozvedený. Mŕtvica ho zasiahla, keď mal 52 rokov. Dnes bojuje s ochrnutím pravej polovice tela a je pripútaný na vozík. Dospelé deti žijú ďaleko vo svete, a preto býva v domove sociálnej starostlivosti. Vďaka neurorehabilitácii má Oliver šancu vyhrať svoj zápas s trvalou nehybnosťou.

Filip trpí ťažkými následkami poškodenia hlavy

Filip trpí ťažkými následkami poškodenia hlavičky v dojčenskom veku. Najskôr býval v detskom domove. Mladučká Lucia v domove pracuje a rozhodla sa starať o Filipa vo vlastnej rodine. Aj keď Filipko v 6-tich rokoch nechodí a ťažko rozpráva, miluje školu a mimoriadne sa mu v nej darí. Intenzívna neurorehabilitácia mu pomôže k ďalším pokrokom a otvorí dvere k ďalšiemu rozvoju.

Tomáš sa narodil s detskou mozgovou obrnou

Tomáš sa narodil s detskou mozgovou obrnou a pokiaľ ho rodičia vládali nosiť, chodil do školy. Dokonca sa naučil prejsť s barličkami. Tomášovi rodičia však zomreli. Dnes má 30 rokov a býva v domove sociálnej starostlivosti. Pohybuje sa už len na vozíku a takmer neprehovorí. Neurorehabilitácia je preňho cestou k zlepšeniu zdravotného stavu a krajšej budúcnosti.

Maxima sa ujali jeho náhradní rodičia

Keď mal tri týždne, napriek tomu, že má vrodený syndróm. Pridružili sa však ďalšie zdravotné komplikácie. Maxim má dnes 4 roky a ešte nechodí a nerozpráva. Neurorehabilitácia mu dáva nádej, že raz začne chodiť, behať a hrať sa ako ostatné deti.

Pomôž deťom a dospelým s vážnym neurologickým ochorením zlepšiť ich zdravotný stav.

Vďaka Tebe budú môcť opäť začať s intenzívnou neurorehabilitáciou v ADELI Medical Centre.

Pomôž deťom a dospelým s vážnym neurologickým ochorením zlepšiť ich zdravotný stav.

Vďaka Tebe budú môcť opäť začať s intenzívnou neurorehabilitáciou v ADELI Medical Centre.

KOMU A AKO POMÁHÁME

V projekte Pohni srdcom Nadácie ADELI pomôžeme opäť tento rok ďalším chorým v ťažkej životnej situácii. Týchto ľudí netrápi len ťažká choroba. Sú to ľudia, ktorí žijú bez svojich blízkych v zariadeniach sociálnej starostlivosti alebo sú to deti z náhradnej rodinnej starostlivosti. Často trpia nepohyblivosťou, ochrnutosťou jednej strany tela, problematickým príjmom potravy i stratou reči. Ich vlastná finančná situácia a odkázanosť na každodennú pomoc druhých je ťažkým životným údelom, ktorí im chceme spolu s vami uľahčiť.

Intenzívna, multidisciplinárna a komplexná neurehabilitácia v ADELI preukázateľne zlepšuje zdravotný stav a dôsledky cievnych mozgových príhod, úrazov mozgu a miechy, detských mozgových obŕn či komplikácií v spojitosti s predčasným pôrodom. Pacientovi sa 5 hodín denne 6 dní v týždni venuje tím fyzioterapeutov, lekárov a ďalších odborníkov. Terapie presne šité pacientovi na mieru využívajú najmodernejšie technológie s dôrazom na individuálny prístup a osobný kontakt.

Liečba využíva princíp neuroplasticity mozgu, ktorý pri intenzívnom pohybe končatín obnovuje nervové dráhy mozgu tým, že nahrádza nervové spojenia.

INDIVIDUÁLNE NASTAVENÁ SKLADBA TERAPIÍ

zvyšuje ohybnosť

zmierňuje stuhnutosť svalov

zlepšuje rovnováhu

regeneruje tkanivo

zdokonaľuje rečové schopnosti

skvalitňuje príjem potravy

NADÁCIA ADELI

pomáha transparentne získavať finančné prostriedky na liečbu detí a dospelých s neurologickým postihnutím vo svetovo unikátnom centre ADELI, a tak im dáva nádej na lepší a kvalitnejší život.

Nadácia ADELI pomáha deťom a dospelým s neurologickým ochorením (detská mozgová obrna, stavy po cievnej mozgovej príhode, úrazoch a nehodách, genetické ochorenia) získať financie na špičkovú, intenzívnu a individuálnu neurorehabilitáciu v ADELI Medical Centre v Piešťanoch. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na financovanie neurorehabilitácie pre konkrétnych pacientov. Pacienti počas dva/tri týždne trvajúceho liečebného pobytu intenzívne cvičia 6 dní v týždni 5 hodín denne pod dohľadom celého tímu špecialistov (neurológov, masérov, fyzioterapeutov, logopédov, zdravotníckeho personálu). Pod jednou strechou majú k dispozícii až 20 druhov terapií, ktoré im dávajú možnosť zlepšiť svoj zdravotný stav a vďaka tomu viesť kvalitnejší a zdravší život. Každý krok sa počíta…