Oliver je bývalý vojak

Oliver je bývalý vojak, rozvedený. Mŕtvica ho zasiahla, keď mal 52 rokov. Dnes bojuje s ochrnutím pravej polovice tela a je pripútaný na vozík. Dospelé deti žijú ďaleko vo svete, a preto býva v domove sociálnej starostlivosti. Vďaka neurorehabilitácii má Oliver šancu vyhrať svoj zápas s trvalou nehybnosťou.

Filip trpí ťažkými následkami poškodenia hlavy

Filip trpí ťažkými následkami poškodenia hlavičky v dojčenskom veku. Najskôr býval v detskom domove. Mladučká Lucia v domove pracuje a rozhodla sa starať o Filipa vo vlastnej rodine. Aj keď Filipko v 6-tich rokoch nechodí a ťažko rozpráva, miluje školu a mimoriadne sa mu v nej darí. Intenzívna neurorehabilitácia mu pomôže k ďalším pokrokom a…

Tomáš sa narodil s detskou mozgovou obrnou

Tomáš sa narodil s detskou mozgovou obrnou a pokiaľ ho rodičia vládali nosiť, chodil do školy. Dokonca sa naučil prejsť s barličkami. Tomášovi rodičia však zomreli. Dnes má 30 rokov a býva v domove sociálnej starostlivosti. Pohybuje sa už len na vozíku a takmer neprehovorí. Neurorehabilitácia je preňho cestou k zlepšeniu zdravotného stavu a krajšej…